Mahindra Samriddhi Agri Awards 2011

Mr. P M Chinnasamy

Mr. P M Chinnasamy

Palacode, Dharmapuri, TN

Mr. Prakash Singh Raghuvansi

Mr. Prakash Singh Raghuvansi

Aragi Line, Varanasi, Uttar Pradesh

Regional Award - East

Mr. Raja Ram

Mr. Raja Ram

KaswaTola, Barrakpur, Patna, Bihar

National Award

Mr. Motaram Sharma

Mr. Motaram Sharma

Nanistand, Sikar, Rajasthan

Ms. Galbiben Jethabhai Kuniya

Ms. Galbiben Jethabhai Kuniya

Bharkawada, Vadgam, Banaskhantha, Gujarat

Ms. Uma Pradhan

Ms. Uma Pradhan

Brown Valley Coffee Estate, Nuaguda, Bilonsil, Koraput, Orissa

Ms. Ranjana Madhukar Choudhary

Ms. Ranjana Madhukar Choudhary

Menderana, Kansal Barwani, Madhya Pradesh

Ms. Anusuyamma

Ms. Anusuyamma

Vaisanhalli, Shimoga, Karnataka

Maharogi Sewa Samiti

Maharogi Sewa Samiti

Accion Fraterna Ecology Centre

Accion Fraterna Ecology Centre

PSU OF THE YEAR

National Bureau of Plant Genetic Resources

National Bureau of Plant Genetic Resources

RUNNER-UP AWARD

Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow

Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow

AGRI UNIVERSITY OF THE YEAR

Punjab Agricultural University

Punjab Agricultural University

RUNNER-UP AWARD

Tamil Nadu Agricultural University

Tamil Nadu Agricultural University

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Prof. M. V. Rao

Prof. M. V. RAO

Chairman, Agri Biotech Foundation
(A.P. Netherlands Biotechnology Programme )

AGRI ICON OF THE YEAR

Prof M. S. Swaminathan

Prof M. S. SWAMINATHAN

Nominated Member, Rajya Sabha