જાયરોવૅટર SLX | ખેતીવાડીનાં ઓજારો | ખેતરનાં ઉપકરણો | મહિન્દ્રા ટ્રૅક્ટર્સ

જાયરોવૅટર Slx

મહિન્દ્રા SLXજાયરોવૅટર ટ્રૅક્ટર માઉન્ટેડ છે પીટીઓ ઓપરૅટેડ ઓજાર છે, જે એક જ સમયે 3 ઑપરેશન્સ કરી શકે છે, દા.ત. કટિંગ, મિક્સિંગ અને માટીનું લેવલિંગ. SLX સીરિઝ ભારે અને ચીકણી માટી માટે અત્યંત ઉપયોગી છે.

 
   
 
 
 
નોંધ : ચિત્ર કેવળ નિદર્શન માટે જ છે.

વિશેષતા

 • જાળવણીના કોઈ જ સમસ્યા નથી: લાંબી આવરદા.
 • વિભિન્ન ઍપ્લિકૅશન્સ માટે ફાઇન ડેપ્થ ઍડ્જસ્ટર.

 • વધુ સારી કાર્યક્ષમતા માટે એક જ ગૅન્ગ શાફ્ટ ઉપર મલ્ટિ બ્લૅડ ઍડ્જસ્ટમેન્ટ (l & C ટાઇપ).
 • જાયરોવૅટર સાથે લેવલ્ડ સરફૅસ વધુ સારી ફ્યૂલ એફિશિયન્સી શક્ય બનાવે છે.

 • વૉટર ટાઇટ સીલિંગને લઈને ભીની અને સુક્કી જમીન ઉપર વધુ સારો ઉપયોગ સુનિશ્ચિત થાય છે.
 • માટી પર ઓછું દબાણ હવા અને પાણીને સારી રીતે ભળવામાં મદદ કરે છે.

 • ચોખા/ડાંગરની લણણી પછી, હ્યુમસ વધારવા માટે એ ફસલનો બાકીનો હિસ્સો વલોવે છે.
 • સ્ટબલ્સનું ઉત્કૃષ્ટ કટિંગ અને મિક્સિંગ તથા ખાતરનું વધુ સારી ભેળવણી સુનિશ્ચિત કરે છે. ક્લોડ્સને બારીક કણોમાં ભાંગે છે, અર્થાત્ વધુ સારું ટિલ્ધ.

 • માટીના વધુ સારા ચર્નિંગને કારણે પુડલિંગ માટે અસરકારક તથા પુડલર/ ડિસ્ક હૅરોની સરખામણીમાં ઓછું સ્લિપૅજ.
 • ઍડ્જસ્ટૅબલ ટ્રૅઇલિંગ બૉર્ડ.

 • જાયરોવૅટર શાફ્ટની 4 અલગ અલગ સ્પીડ માટે સ્પેશિયલ ગિયર બૉક્સ.
 • વિભિન્ન ઍપ્લિકૅશન્સ માટે ફાઇન ડેપ્થ ઍડ્જસ્ટર.

 • ઘોંઘાટ રહિત કામગીરી માટે આંતર્રાષ્ટ્રીય રીતે ડિઝાઈન્ડ.

વિશિષ્ટતાઓ

મૉડલ SLX 150 SLX 175 SLX 200
વર્કિંગ પહોળાઈ 1.5 m 1.75 m 2.0 m
કટિંગ પહોળાઈ 1.46 m 1.70 m 1.96 m
ફ્લાન્જીસની સંખ્યા 7 8 9
બ્લૅડ્સની સંખ્યા 36 42 48
બ્લૅડનો પ્રકાર એલ - ટાઇપ એલ - ટાઇપ એલ - ટાઇપ
વજન 460 (આશરે) 500 (આશરે) 520 (આશરે)
પ્રાઇમરી ગિયર બૉક્સ મલ્ટિ સ્પીડ મલ્ટિ સ્પીડ મલ્ટિ સ્પીડ
સેકન્ડરી ગિયર બૉક્સ ગિયર ડ્રાઇવ ગિયર ડ્રાઇવ ગિયર ડ્રાઇવ
આવશ્યક ટ્રૅક્ટરHP 45-50 50-55 55-60

મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર સાથેના લાભો

 • જાયરોવૅટર સાથે મૅચ કરવા મહિન્દ્રા ટ્રૅક્ટર્સનો વધુ સારો પુલિંગ પાવર અને પર્યાપ્ત સ્પીડ.
 • ઈંધણની ઓછી ખપત.

 • સુક્કા અને ભીના ઑપરેશન્સમાં માટીનું ઉત્તમ પલ્વેરાઇઝેશન.