ट्रॅक्टर्सचीतुलना करा

२० एचपी पर्यंत

महिन्द्रा युवराज 215 NXT

२१ ते ३० एचपी

महिन्द्रा 255 DI पॉवरप्लस

महिन्द्रा 265 DI

३१ ते ४० एचपी

महिन्द्रा 275 डीआय ECO

महिन्द्रा 265 डीआय पॉवर प्लस

महिंद्रा युवो 275 DI

महिन्द्रा 275 डीआय TU

महिन्द्रा 415 DI

महिंद्रा युवो 415 DI

४१ ते ५० एचपी

महिन्द्रा 475 DI

महिंद्रा युवो 475 DI

महिन्द्रा 475 DI SP PLUS

महिन्द्रा 575 DI

महिंद्रा युवो 575 DI

महिन्द्रा 575 DI SP PLUS

अर्जुन नोव्हो 605 डीआय-एमएस

महिंद्र अर्जुन अल्ट्रा -1 555 DI

महिंद्रा 585 DI

महिन्द्रा 575 DI

५० एचपी हून अधिक

अर्जुन नोव्हो 605 DI-PS

अर्जुन नोव्हो 605 DI i एसी कॅबिनसह

महिंद्र अर्जुन अल्ट्रा 1 605 Di

महिन्द्रा 555 डीआय पॉवरप्लस

अर्जुन नोवो 605 डीआय-आय-4डब्ल्यूडी

अर्जुन नोव्हो 605 डीआय-आय