ट्रॅक्टर्सचीतुलना करा

२० एचपी पर्यंत

महिन्द्रा युवराज 215 NXT

२१ ते ३० एचपी

महिन्द्रा 255 DI पॉवरप्लस

महिन्द्रा 265 DI

महिन्द्रा 245 DI ORCHARD

३१ ते ४० एचपी

महिन्द्रा युवो 265 DI

महिंद्रा युवो 275 DI

महिन्द्रा 275 डीआय ECO

महिन्द्रा 265 डीआय पॉवर प्लस

महिन्द्रा 275 डीआय TU

महिन्द्रा 415 DI

महिंद्रा युवो 415 DI

४१ ते ५० एचपी

महिन्द्रा 475 DI

महिंद्रा युवो 475 DI

महिंद्रा युवो 575 DI

महिन्द्रा 575 DI

अर्जुन नोव्हो 605 डीआय-एमएस

महिन्द्रा 575 DI

अर्जुन 555 DI

महिंद्रा 585 DI

५० एचपी हून अधिक

अर्जुन नोव्हो 605 DI-PS

अर्जुन नोव्हो 605 DI i एसी कॅबिनसह

महिंद्रा अर्जुन 605 DI अल्ट्रा - 1

महिन्द्रा 555 डीआय पॉवरप्लस

अर्जुन नोवो 605 डीआय-आय-4डब्ल्यूडी

अर्जुन नोव्हो 605 डीआय-आय