ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵੀਡੀਓ

ਵੀਡੀਓ ਗੈਲਰੀ

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਲਈ
ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤ

ਵਧੇਰੇ
ਗੀਅਰਾਂ ਨਾਲ
ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ

ਅਡਵਾਂਸਡ
ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕਸ,
ਵਧੇਰੇ ਲਿਫਟ
ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਫੀਚਰ