• ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ
MSIAA 2019 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫ਼ਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਅਵਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ 2015 ਸਮਾਗਮ, 24 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੰਡੀਆ ਐਗਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

ਉਤਪਤ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਐੰਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਸੇਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਐਗ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮੋਹਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਉਪਕਰਣ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਟੈਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਮ ਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੇੰਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਗਿਆਨ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਨ -ਸਟਾਪ ਫਾਰਮਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਮ ਮੈਪ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਇੰਡੀਆ ਐਗ੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ (ਐਮਐਸਆਈਏਏ) ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋ ਹੀ ਐਮਐਸਆਈਏਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਫਲ ਐਡੀਸ਼ਨ, (2013 ਦਾ 2011) ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ

ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵਾਨਤਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੁਵਾਰਾ ਸਧਾਰਣ ਤੋ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਤਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਜਰਾਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਖਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਲੀਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ।

🍪 Cookie Consent

Cookies are not enabled on your browser, please turn them on for better experience of our website !

🍪 Cookie Consent

This website uses cookies, please read the Terms and Conditions.

.