ਟਰੈਕਟਰ ਮਲਚਰ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ | ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣ | ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰ

ਮਲਚਰ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਲਚਰ ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 
   
 
 
 
ਨੋਟ: ਚਿੱਤਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਲਈ ਹੈ

ਫੀਚਰ

  • ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਲਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਖ ਫਸਲਾਂ ਗੰਨਾ, ਕੇਲਾ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਹਨ
  • ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ

  • 55 ਤੋਂ 90 ਐਚ ਪੀ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1800 ਆਰ ਪੀ ਐਮ ਤੇ ਮਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੱਟਣਾ, ਵਧਣਾ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣਾ

  • ਔਫਸੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਮਾਊਂਟਿਡ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨਿਰਧਾਰਨ

  ਮਲਚਰ160 ਮਲਚਰ- 180
ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਐਚ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 55-65 70-90
ਸੇੰਟਿ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 164 184
ਸੇੰਟਿ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ 183 203
ਬਲੇਡਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 44
ਕਿਲੋ ਵਿਚ ਭਾਰ(ਤਕਰੀਬਨ ) 608 636
ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪੀ ਟੀ ਓ ਆਰ ਪੀ ਐਮ 540 540

ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਾਭ

  • 57 ਐਚ ਪੀ ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ।
  • ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿਓਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀ ਟੀ ਓ ਪਾਵਰ 540 ਆਰ ਪੀ ਐਮ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  • ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੱਟਣਾ, ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ।