Full Cage Wheel | Agricultural Implements | Farm Equipment | Mahindra Tractors

ਫੁਲ ਕੇਜ ਵਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਡਲਿੰਗ

ਚਾਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲਦਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਗਿੱਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫੁਲ ਕੇਜ ਵਹੀਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਫੁਲ ਕੇਜ ਵਹੀਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 
   
 
 
 
ਨੋਟ: ਚਿੱਤਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਲਈ ਹੈ

ਫੀਚਰ

  • ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਚ ਪੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਆਕਾਰ
  • ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਮਲਚਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

  • ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
  • ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਯਰ ਐਕਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਊਂਟ ਲਈ ਆਸਾਨ

ਨਿਰਧਾਰਨ

ਮਜਬੂਤ ਨਾਜ਼ੁਕਸਟੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ
ਵਹੀਲ ਦਾ ਵਿਆਸ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਇਰ ਦੇ ਹਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਾਭ

  • ਕੇਜ ਵਹੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਬੇਹਤਰ ਐਸ ਐਫ ਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ।

  • ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈਵੀ ਡਯੂਟੀ ਰਿਯਰ ਐਗਜ਼ਲ ਕੇਜ ਵਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।