ट्रैक्टर की तुलना

20 एचपी तक

महिंद्रा युवराज 215 एनएक्सटी

21 से 30 एचपी

महिंद्रा 255 डीआई पावर प्लस

महिंद्रा 265 डीआई

महिंद्रा 245 डीआई आर्चर्ड

31 से 40 एचपी

महिंद्रा युवो 265 DI

महिंद्रा युवो 275 DI

महिंद्रा 265 डीआई पावर प्लस

महिंद्रा 275 डीआई ईसीओ

महिंद्रा 275 DI XP प्लस

महिंद्रा 275 डीआई टीयू

महिंद्रा 295 डीआई

महिंद्रा 415 डीआई

महिंद्रा युवो 415 DI

41 से 50 एचपी

महिंद्रा 475 डीआई

महिंद्रा युवो 475 DI

महिंद्रा 475 DI XP प्लस

महिंद्रा युवो 575DI

महिंद्रा 575 डीआई

महिंद्रा 575 DI XP प्लस

अर्जुन नोवो 605 डिआई-एमएस

महिंद्रा 585 DI

महिंद्रा 595 डीआई

अर्जुन 555 डीआई

50 एचपी प्लस

अर्जुन नोवो 605 डीआई–पीएस

महिंद्रा अर्जुन 605 DI अल्ट्रा - 1

अर्जुन नोवो 605 डीआई–आई

महिंद्रा 555 डीआई पावर प्लस

अर्जुन नोवो 605 डीआई - आई – 4डब्ल्यूडी

अर्जुन नोवो 605 DI i एसी कैबिन के साथ