મહિન્દ્રા ફ્રંટ એંડ લોડર 9.5 FX

મહિન્દ્રા લોડર્સ ખેતરમાંના જટિલ કાર્યો માટે યોગ્ય છે. તેમાં ઉપલબ્ધ બકેટ ના વિકલ્પો તેમને ઘણા બધા કામો માટે બહુમુખી બનાવે છે. આ લોડર્સ જોડવા, છુટા પાડવા અને સંચાલન કરવા માટે સરળ છે.

JIVO TV Ad

360 view

ब्रोचर

9.5 FX Loader Download

अपनी जानकारी दर्ज करें

कृपया फॉर्म पर सहमति दें

🍪 Cookie Consent

Cookies are not enabled on your browser, please turn them on for better experience of our website !

🍪 Cookie Consent

This website uses cookies, please read the Terms and Conditions.