મહિન્દ્રા સમૃદ્ધિ કૃષિ પુરસ્કારો 2012

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

શ્રી વી. કૃષ્ણનન

તામિળનાડ
પાકઃ ડાંગર

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર - ઉત્તર

શ્રી સોહનલાલ

રાજસ્થાન
પાકઃ ડુંગળી

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર - પૂર્વ

શ્રી સંજીવ કુમાર

બિહાર
પાકઃ ફૂલકોબી

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

શ્રી વિજય કુમાર અવટી

મહારાષ્ટ્ર
પાકઃ હળદર

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર- ઉત્તર

શ્રી ગુરપ્રિત સિંહ

પંજાબ
પાકઃ શટર્ડ બાસમતી ચોખા

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પૂર્વ

શ્રી એસ. કે. નિજામુલ હક

પશ્ચિમ બંગાળ
પાકઃ ચોખા

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર –દક્ષિણ

શ્રી ચંદ્રગૌડા મલ્લનગૌડા લિંગડલ

ગડગ, કર્ણાટક
પાકઃ ચણા

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

શ્રી ચન્થાલાવેન્કટ રેડ્ડી

આન્ધ્ર પ્રદેશ
પાકઃ ચોખા

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – ઉત્તર

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – ઉત્તર

પંજાબ
પાકઃ ઘઉં

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પૂર્વ

શ્રી જીતેન્દ્ર કુમાર સિંહMr. Jitendra Kumar Singh

વૈશાલી, બિહાર
પાકઃ ચોખા

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પશ્ચિમ

શ્રી ઉમેશભાઈ

ગુજરાત
પાકઃ ડુંગળી

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પશ્ચિમ

વૈખોચોન્ગિમસાઓ

જિમાપુર, નાગાલૅન્ડ
પાકઃ અનનસ

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર - ઉત્તર

મુન્નિદેવી

ઉત્તર પ્રદેશ
પાકઃ પપૈયા

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પશ્ચિમ

શ્રી હર્ષરમેશ ગણેશપુરે

મહારાષ્ટ્ર
પાકઃ ગુલાબ

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – દક્ષિણ

શિવલીલા ચંદ્રપ્પા ગનિગર

કર્ણાટક
પાકઃ શેરડી

ક્ષેત્રીય રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

રાહુલ કુમાર

ઉત્તરાખંડ
પાકઃ શેરડી

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પૂર્વ

પપ્પુ કુમાર યાદવવ

કટિહરા, બિહાર
પાકઃ ડાંગર

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર - પશ્ચિમ

શ્રી બ્રીજેશ દેસાઈ

ગુજરાત
પાકઃ કપાસ

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર - પશ્ચિમ

સિલામ્બરસન

તામિળનાડ
પાકઃ ડાંગર

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

કૃષિ વિકાસ ટ્રસ્ટ

બારામતી

રનર-અપ પુરસ્કાર

શ્રી રૂદ્રપ્પા માલપ્પા ઝુલ્પિ

તામિળનાડ
પાકઃ ડાંગર

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

છોડવાઓની બાયોટેક્નોલૉજી પર રાષ્ટ્રીય સંશોધન કેન્દ્ર, પુસા

નવી દિલ્હી

રનર-અપ પુરસ્કાર

વિવેકાનન્દ પર્વતીય કૃષિ અનુસંધાન સંસ્થાન

અલ્મોડા, ઉત્તરાખંડ

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

કેવીકે

અલ્મોડા, ઉત્તરાખંડ

રનર-અપ પુરસ્કાર

કેવીકે

ધર્મપુરી/ તામિળનાડ

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

Kalyan Krishi Vigyan Kendra, Purulia, West Bengal

A Division of Ramkrishna Mission LokasikhaParishad, Purulia, Kolkata, West Bengal

રનર-અપ પુરસ્કાર

RASS - Acharya Ranga Krishi Vigyan Kendra

A division of Rashtriya Seva Samithi, Chitoor district, Andhra Pradesh

🍪 Cookie Consent

Cookies are not enabled on your browser, please turn them on for better experience of our website !

🍪 Cookie Consent

This website uses cookies, please read the Terms and Conditions.