મહિન્દ્રા સમૃદ્ધિ કૃષિ પુરસ્કારો 2015

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

શ્રી કંવલ સિંહ ચૌહાણ

પાક: મશરૂમ
પાક: મશરૂમ

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પૂર્વ

શ્રી રાકેશ કુમાર

નાલંદા, બિહાર
પાક: બટાટા

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર - દક્ષિણ

શ્રી શ્રીકાંત કુંભાર

બાગલકોટ, કર્ણાટક
પાક: કેળાં

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પશ્ચિમ

શ્રી કુરેશી ગફરભાઈ

ગિર સેમનાથ (જૂનાગઢ)
પાક: ઔષધીય છોડવાઓ

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

શ્રી ખેમારામ ચૌધરી

જયપુર, રાજસ્થાન
પાક: ચીભડાં

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પશ્ચિમ

શ્રી સંતોષ જાટ

હરડા, એમપી
પાક: તુવેર

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર - દક્ષિણ

શ્રી રમેશ રુપાણી

નાલગોડા, તેલંગાણા
પાક: ચીભડાં

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પૂર્વ

શ્રી અમિતાભ આનંદ

ભાગલપુર, બિહાર
પાક: ડાંગર

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

શ્રી મોઇનુદ્દીન શેખ

મુર્શિદાબાદ, પશ્ચિમ બંગાળ
પાક: લાલ કોબી

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – ઉત્તર

શ્રી પુનમચંદ પાટીદાર

ઝાલાવાડ, રાજસ્થાન
પાક: નારંગી

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર - દક્ષિણ

શ્રી આર. બાંગારુ

વિલ્લુપુરમ્, તામિળનાડ
પાક: શેરડી

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પશ્ચિમ

શ્રી અશ્વિનભાઈ ગઢિયા

ગિર સોમનાથ, ગુજરાત
પાક: તરબુચ

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

સુશ્રી લક્ષ્મી લોકુર

બેલગામ, કર્ણાટક
પાક: તરબુચ

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – ઉત્તર

સુશ્રી કમલીદેવી મહેરિયા

જયપુર, રાજસ્થાન
પાક: કાકડી

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર-પૂર્વ

સુશ્રી ચુમી બોર્ડોલોઈ

નાગાંવ, આસામ
પાક: ડાંગર

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પશ્ચિમ

સુશ્રી કુંદા રાજારામ ચૌધરી

પુણે, મહારાષ્ટ્ર
પાક: ક્રાયસન્થેમમ

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

સુશ્રી રેશમાબેન પટેલ

જૂનાગઢ, ગુજરાત
પાક: મધ

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – પૂર્વ

શ્રી રાહુલ સિંહ

વૈશાલી, બિહાર
પાક: કેરી

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર- દક્ષિણ

શ્રી પ્રભુ એસ. કિત્તુર

બાગલકોટ, કર્ણાટક
પાક: કેળાં

ક્ષેત્રીય પુરસ્કાર – ઉત્તર

શ્રી પ્રશાંત સિંહ

બાંદા, યુ. પી.
પાક: ઘઉં

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

શમયિતા કૃષિ કેન્દ્ર

પશ્ચિમ બંગાળનો બાંકુરા જિલ્લો

રનર-અપ પુરસ્કાર

ગ્રામીણ વિકાસ માટે ટાટા કેમિકલ સોસાયટી

જામનગર, ગુજરાત

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

આઈસીએઆર- શ્વેત સરસવ-રાઈ સંશોધન નિદેશાલય

ભરતપુર, રાજસ્થાન

રનર-અપ પુરસ્કાર

આઈસીએઆર- કેળાં માટે રાષ્ટ્રીય સંશોધન કેન્દ્ર

તિરુચિરાપલ્લી, તામિળનાડ

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

જવાહરલાલ નેહરુ કૃષિ વિશ્વ વિદ્યાલય

જબલપુર, મધ્ય પ્રદેશ

રનર-અપ પુરસ્કાર

ચૌધરી ચરણસિંહ હરિયાણા કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય

હિસાર, હરિયાણા

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર

કેવીકે - કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ઝાબુઆ

ઝાબુઆ જિલ્લો, મધ્ય પ્રદેશ

રનર-અપ પુરસ્કાર

કેવીકે - કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, કુર્નૂલ

કુર્નૂલ જિલ્લો, આન્ધ્ર પ્રદેશ

લાઇફ ટાઇમ અચવમેન્ટ પુરસ્કાર

v

🍪 Cookie Consent

Cookies are not enabled on your browser, please turn them on for better experience of our website !

🍪 Cookie Consent

This website uses cookies, please read the Terms and Conditions.