મહિન્દ્રા 415 DI XP પ્લસ

પ્રસ્તુત છે મહિન્દ્રાનું નવું અત્યંત ટફ મહિન્દ્રા 415 DI XP પ્લસ
છેલ્લાં 30 વર્ષોથી વધુ સમયથી 30 લાખ કરતાં વધારે ટ્રૅકટરો ઉત્પન્ન કરનાર મહિન્દ્રા ટ્રૅક્ટર્સ, એક આંતર્રાષ્ટ્રીય કંપની, આ વખતે પ્રસ્તુત કરે છે - ટફ મહિન્દ્રા 415 DI XP પ્લસ.મહિન્દ્રા 415 DI XPપ્લસટ્રૅક્ટર્સ પોતાની શ્રેણીમાં સૌથી ઓછા ઈંધણના વપરાશ સાથે અત્યંત શક્તિશાળી પણ છે. પોતાના શક્તિશાળી ELS DI એન્જિન, ઉચ્ચ અધિક ટૉર્ક સાથે આ સર્વ ખેતીવાડી ઉપકરણો સાથે અનુપમ કામગીરી આપે છે. ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પહેલી જ વાર 6વર્ષની વૉરન્ટી સહિત મહિન્દ્રા 415 DI XPપ્લસ ખરેખર હમેશાં છે ટફ.

SHARE YOUR DETAILS

સબમિટ કરવા માટે ફોર્મ સ્વીકારો

વિશેષતા

વિશેષતા

સ્પષ્ટીકરણ

મહિન્દ્રા 415 DI XP પ્લસ
એન્જિન પાવર (kW)31.3 kW (42 HP)
અધિકતમ ટૉર્ક (Nm)167 Nm
અધિકતમ પાવર ટોર્ક (Nm) રેટેડ ટોર્ક138 Nm
અધિકતમ PTO પાવર (kW)27.9 kW (37.4 HP)
ગિયર્સની સંખ્યા 8 F + 2 R
મહિન્દ્રા 415 DI XP પ્લસ
એન્જિન પાવર (kW)31.3 kW (42 HP)
અધિકતમ ટૉર્ક (Nm)167 Nm
અધિકતમ પાવર ટોર્ક (Nm) રેટેડ ટોર્ક138 Nm
અધિકતમ PTO પાવર (kW)27.9 kW (37.4 HP)
ગિયર્સની સંખ્યા 8 F + 2 R8 F + 2 R
સિલીન્ડરોની સંખ્યા 4
સ્ટીઅરિંગ પ્રકાર ડ્યુઅલ એક્ટિંગ પાવર સ્ટીઅરિંગ / મેન્યુઅલ સ્ટીઅરિંગ (વૈકલ્પિક)
પાછળનો ટાયર 13.6 X 28 / 12.4 X 28 available
ટ્રાન્સમિશન પ્રકાર આંશિક સતત મેશ
ગ્રાઉન્ડ સ્પીડ (km/h) "F - 29 km/h - 29.8 km/h R - 4.1 km/h - 11.9 km/h"
ક્લચ સિંગલ (std) / આરસીઆરપીટીઓ સાથે ડ્યુઅલ (opt)
હાઇડ્રોલિક પંપ પ્રવાહ (l/m) 29.5 l/m
હાયડ્રૉલિક્સ પ્રશિક્ષણ ક્ષમતા (kg) 1480

સંબંધિત ટ્રેકટરો