• యువో రేంజ్

మహీంద్రా 475 DI SP ప్లస్

సమర్పిస్తున్నాముకొత్తఅత్యంతటఫ్మహీంద్రా 475 DI SP ప్లస్. 3 దశాబ్దాల్లో 30 లక్షలట్రాక్టర్లుతయారుచేసినఅంతర్జాతీయకంపెనీమహీంద్రాట్రాక్టర్స్ఈసారిటఫ్మహీంద్రా 475 DI SP ప్లస్అందిస్తోంది. మహీంద్రా 475 DI SP ప్లస్ట్రాక్టర్అత్యంతశక్తివంతమైనది, టగిరిలో అత్యంతతక్కువగాఇంధనంవినియోగిస్తుంది. దీనియొక్కశక్తివంతమైనఇఎల్ఎస్డిఐఇంజిన్, అత్యధికమ్యాక్స్టార్క్మరియుఅత్యున్నతబ్యాక్అప్టార్క్తో,ఇదిఅన్నివ్యవసాయపరికరాలతోసాటిలేనిపనితీరుఇస్తుంది. పరిశ్రమలోమొట్టమొదటిసారి 6సంవత్సరాలవారంటీతోమహీంద్రాప్లస్సీరీస్నిజంగాటఫ్గాఉంటుంది.

డెమోని అభ్యర్థించడానికి మీ వివరాలను క్రింద నమోదు చేయండి

సమర్పించడానికి ఫారమ్‌ను అంగీకరించండి

లక్షణాలు

లక్షణాలు

స్పెసిఫికేషన్

మహీంద్రా 475 DI SP ప్లస్
Engine Power (kW)32.8 kW (44 HP)
Maximum Torque (Nm)" 172.1 Nm"
Maximum PTO power (kW)29 kW (38.9 HP)
Rated RPM (r/min)2000
No of Gears 8 F + 2 R
మహీంద్రా 475 DI SP ప్లస్
Engine Power (kW)32.8 kW (44 HP)
Maximum Torque (Nm)" 172.1 Nm"
Maximum PTO power (kW)29 kW (38.9 HP)
Rated RPM (r/min)2000
No of Gears 8 F + 2 R8 F + 2 R
No. of Cylinders 4
Steering Type డ్యూయల్ యాక్టింగ్ పవర్ స్టీరింగ్ / మాన్యువల్ స్టీరింగ్ (ఐచ్ఛికం)
Rear Tyre 13.6 x 28
Engine Cooling నీరు చల్లబడింది
Ground speeds (km/h) "F - 2.9 km/h - 29.9 km/h R - 4.1 km/h - 11.9 km/h"
Clutch RCRPTO (ఎంపిక) తో సింగిల్ (std) / డ్యూయల్
Hydraulic Pump Flow (l/m) 29.5 (l/m)
Hydraulics Lifting Capacity (kg) 1500

సంబంధిత ట్రాక్టర్లు

.