મહિન્દ્રા જિવો 225 DI 4WD

પ્રસ્તુત છે મહિન્દ્રાનું નવું 4 WD ટ્રૅક્ટર, જેને વિશેષ રૂપે આપની આવશ્યકતાઓ માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. આની આધુનિક ખેડવાની, ખેંચવાની અને પરિવહન કરવાની લાક્ષણિકતાઓ, પોતાનાં બહુવિધ ઉપકરણોની સહાયતા મારફત બીજાં અન્ય ટ્રૅક્ટરો પર સરસાઈ આપે છે. DI એન્જિન ધરાવતું એકમાત્ર 14.9 KW (20 HP) 4WD ટ્રૅક્ટર, મહિન્દ્રા જિવો આપને અજોડ કામગીરી, પાવર, અને માઇલૅજ આપે છે, જેથી આપને બહુ જ ઓછી કિંમતે વધુ કામ મળે છે. તો, આગળ વધો, આપના ભવિષ્યને સાકાર કરવું આપના હાથોમાં છે.

SHARE YOUR DETAILS

સબમિટ કરવા માટે ફોર્મ સ્વીકારો

વિશેષતા

વિશેષતા

સ્પષ્ટીકરણ

મહિન્દ્રા જિવો 225 DI 4WD
એન્જિન પાવર (kW)14.9 kW (20 HP)
અધિકતમ ટૉર્ક (Nm)73 Nm
અધિકતમ PTO પાવર (kW)13.7 kW (18.4 HP)
રેટેડ RPM (r/min)2300
ગિયર્સની સંખ્યા 8 F + 4 R
મહિન્દ્રા જિવો 225 DI 4WD
એન્જિન પાવર (kW)14.9 kW (20 HP)
અધિકતમ ટૉર્ક (Nm)73 Nm
અધિકતમ PTO પાવર (kW)13.7 kW (18.4 HP)
રેટેડ RPM (r/min)2300
ગિયર્સની સંખ્યા 8 F + 4 R8 F + 4 R
સિલીન્ડરોની સંખ્યા 2
સ્ટીઅરિંગ પ્રકાર પાવર સ્ટીઅરિંગ (વૈકલ્પિક)
પાછળનો ટાયર 8.3 x 24
ટ્રાન્સમિશન પ્રકાર સ્લાઇડિંગ મેશ
હાયડ્રૉલિક્સ પ્રશિક્ષણ ક્ષમતા (kg) 750

સંબંધિત ટ્રેકટરો