મહિન્દ્રા 475 ડીઆઈ

SHARE YOUR DETAILS

સબમિટ કરવા માટે ફોર્મ સ્વીકારો

વિશેષતા

વિશેષતા

સ્પષ્ટીકરણ

મહિન્દ્રા 475 ડીઆઈ
એન્જિન પાવર (kW)31.31 kW (42 HP)
રેટેડ RPM (r/min)1900
ગિયર્સની સંખ્યા 8 F + 2 R
મહિન્દ્રા 475 ડીઆઈ
એન્જિન પાવર (kW)31.31 kW (42 HP)
રેટેડ RPM (r/min)1900
ગિયર્સની સંખ્યા 8 F + 2 R8 F + 2 R
સિલીન્ડરોની સંખ્યા 4
સ્ટીઅરિંગ પ્રકાર પાવર સ્ટીઅરિંગ (વૈકલ્પિક)
પાછળનો ટાયર 13.6 x 28 & 12.4 (optional)
ટ્રાન્સમિશન પ્રકાર આંશિક સતત મેશ ટ્રાન્સમિશન (વૈકલ્પિક-સ્લાઇડિંગ મેશ)
હાયડ્રૉલિક્સ પ્રશિક્ષણ ક્ષમતા (kg) 1500

સંબંધિત ટ્રેકટરો